Likvor på Hydrocephalus 2014 i Bristol

Likvor deltar i det årliga ISHCSF mötet i Bristol den 6-8 september, 2014.
Hydrocephalus 2014 Bristol (http://hydrocephalus2014.com) är International Society of Hydrocephalus and CSF Disorders (ISHCSF) årliga möte. Mötet är det största mötet globalt där man fokuserar på forskning om hydrocephalus och relaterade sjukdomar. Man räknar med ca. 300-400 delegater som alla är dedikerade inom detta område.
 
Välkomna att besöka oss i vår monter!