Lyckat Likvor CELDA Användarmöte

Den 21-22 april gick senaste Likvor CELDA Användarmöte av stapeln in Stockholm. På agendan fanns information om mjukvaruutveckling, forskning inom området samt benchmarking mellan klinikerna. Under de bägge dagarna var vi 20 deltagare som kom från de olika europeiska sjukhusen som diskuterade intressanta case, ny forskning inom likvordynamik och NPH. Vi ser fram emot att jobba än mer nära varandra i projekt som vi ser att vi gemensamt kan dra nytta av. 

Tack till er alla för att ni gjorde CELDA Användarmöte till en succé!

Maria, Kim och Kennet

Likvor AB

 

CELDA Users_2016