Nevrodagarna i Oslo, 13-17 mars 2017

Norsk nevrologisk förening har sitt årliga möte den 13-17 mars, 2017: Årets möte är det 29:e i raden.Likvor AB, är ett av de utställande företagen på mötet.  Träffas oss där!  

Arkiv

2017 (5)
2016 (8)
2015 (6)
2014 (10)
2013 (5)
2012 (5)
2011 (7)
2010 (7)
2009 (3)