Semesterstängt

Likvor har semesterstängt under följande period: 11 juli - 29 juli 2016.

Vänliga hälsningar
Likvor AB